Μετάγγιση Ενέργειας

Αφορά σε μια πολύτιμη μέθοδο, εμπνευσμένη από τον Νικόλαο Α. Μαργιωρή, με την οποία ο θεραπευτής μεταγγίζει άμεσα τη δική του υγιή ενέργεια με σκοπό τη γρήγορη ανάκαμψη και ενδυνάμωση του θεραπευόμενου. Το σώμα αναθάλλει μεταλλάσσοντας τη ρυθμοδόνησή του από ασθενική και ανεπαρκή σε υγιή και δυναμική.