Διάγνωση Και Θεραπεία

Είναι το πιο πολύτιμο και απαραίτητο εφόδιο για τον θεραπευτή και προκύπτει από την ορθή παρατήρηση ιδιαίτερων σωματικών και ψυχικών χαρακτηριστικών, του ανθρώπου.

Η ακριβής διάγνωση είναι μια δωρεά στον σύγχρονο άνθρωπο και προέρχεται από την προαιώνια σοφία.

Η θεραπεία αφορά τον ακριβή εντοπισμό και την διέγερση των σημείων ΤΣΟΥΜΠΟ για την ελεύθερη ροή ενέργειας μέσα στα κανάλια – μεσημβρινούς.