Από τα πιο σπουδαία και άκρως επεμβατικά θεραπευτικά συστήματα στην αρχαιότητα, στους χώρους των Ασκληπιείων, ήταν η χρήση της Εγκοίμησης.

Η εφαρμογή της Εγκοίμησης γινόταν από τους ιεροθεραπευτές με κατάνυξη και σεβασμό προς το Υπέρτατο Όν που εκπροσωπείτο από τον Αρχιερέα – Θεό Ασκληπιό.

Για την επίτευξη της Εγκοίμησης χρησιμοποιούσαν τις ευεργετικές ιδιότητες του μαγνητισμού, με βοηθό και συμπαραστάτη την διαδικασία της ιεροτελετουργίας, η οποία πλαισίωνε την θεραπεία και οδηγούσε τον υποψήφιο ασθενή στο υποσυνείδητό του, όπου και συντελείτο η θεραπεία και η αποκατάσταση της υγείας του.

Ο Νικόλαος Α. Μαργιωρής γνωρίζοντας τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου ανέσυρε αυτή την αρχέγονη γνώση, η οποία στην πραγματικότητα πρόκειται περί επιστήμης, και την προσάρμοσε κατάλληλα στα δεδομένα της εποχής, διδάσκοντας στους μαθητές του την τέχνη της Εγκοίμησης και του Υπνωτισμού, καθώς και της Εσωτερικής Ψυχολογίας, με σκοπό την ωφέλεια του σημερινού ανθρώπου.

Η γνώση και η δύναμη της Εγκοίμησης/Ύπνωσης και της Αυτοσυγκέντρωσης (διαλογισμόςx/στοχασμός), όπως διδάσκει ο Ερμής ο Τρισμέγιστος – Θώθ, ίσως είναι τα μόνα εφόδια που χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι υγιής, ισορροπημένος και ολοκληρωμένος σαν ψυχοπνευματική οντότητα.

Υποβολή

Η Υποβολή λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της Εγκοίμησης, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη θεραπευτική που οδηγεί στο υποσυνείδητο του αρρώστου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, αποκαταστάσεις και διορθώσεις αρρωστημένων καταγραφών, τάσεων και έξεων, οι οποίες εφόσον επιτευχθούν επιφέρουν ψυχική και σωματική ίαση στον υποψήφιο θεραπευόμενο. Αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλά και ευαίσθητες πρακτικές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ουσιαστικής και αληθινής γνώσης.