Η Κουνταλίνι Γιόγκα (Kundalini Yoga) είναι μια αρχέγονη μέθοδος προσπέλασης του Νου του ανθρώπου στην υπερσυνειδητότητα.

Η kundalini είναι το «στερεοποιημένο πυρ» το οποίο φυλάσσεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης, στον κόκκυγα, μέσα στο ιερό οστούν. Είναι το Δώρο του Θεού στον άνθρωπο, ο πνευματικός ενεργισμός που φυλάσσεται μέσα στο άτομο σαν παρακαταθήκη για να χρησιμοποιηθεί εν καιρώ. Όταν ενεργοποιηθεί σαρώνει τις αρρώστιες του σώματος και του Νου, φέρνοντας σε επαφή και αρμονία Ψυχή-Νόηση με Νου-Σώμα.

Στην Κουνταλίνι Γιόγκα (Kundalini Yoga) χρησιμοποιούνται ειδικές δυναμικές ασκήσεις, όπως μπάντες (bandha) και μούντρες (mudra), σε συνδυασμό με ασκήσεις αναπνοής (prana yama) και συγκέντρωσης παρέχοντας την πρωτογενή διείσδυση της ενέργειας στα επτά (7) τσάκρα (αποθήκες ενέργειας)-αδένες και στη συνέχεια σε όλο το σώμα. Έτσι τα τσάκρα (tsakras) απελευθερώνουν τις δυνάμεις τους, ισορροπώντας και παρέχοντας τις πολύτιμες «ιδιότητες» τους. Η ανύψωση της κουνταλίνι απαιτεί μεγάλη αυτοπειθαρχία και συστηματική άσκηση του μαθητή υπό την εποπτεία έμπειρου Διδασκάλου.

Στο σώμα μας υπάρχουν τρεις (3) διαφορετικές πρανικές ποιότητες:

  1. Τα Ότζας (Ojas)
  2. Τα Τσάκρα (Tsakras)
  3. Η Κουνταλίνι (Kundalini)

Με τις ασκήσεις γιόγκα της Κουνταλίνι συνενώνονται τα σκορπισμένα τρία αυτά ρεύματα, τα οποία αφού φέρουν την πλήρη Αρμονία στο σώμα και στο Νου, οδηγούν τον άνθρωπο με φυσικό και ομαλό τρόπο στην υπέρβαση του Νου, στην εσωτερική ευδαιμονία και στη μακαριότητα.

Τα μαθήματα της Κουνταλίνι Γιόγκα βασίζονται στην διδασκαλία του Νικολάου Μαργιωρή .

.Σε κάθε μάθημα της Κουνταλίνι Γιόγκα επιδρούμε στα διαφορετικά συστήματα του σώματος, μυοσκελετικό, αναπνευστικό, πεπτικό, ενδοκρινικό, νευρικό για αποτοξίνωση, ενδυνάμωση και διεύρυνση ώστε να ζει ο ασκούμενος μια ζωή με χάρη και συνείδηση σε όλες τις συνθήκες.

Προγραμμα  Κουνταλινη γιόγκα