Μέσα στον Νου του ανθρώπου κρύβεται όλο το μυστήριο της ανθρώπινης φύσης.

Με τον Νου προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Μορφώνουμε, τρέφουμε, θαυμάζουμε, αυτή την ζωντανή μηχανή, όπως όλα τα μυστήρια γύρω μας, αλλά δεν γνωρίζουμε την πηγή της δύναμης της, τις ιδιότητες και την ευρύτητα των διαστάσεων της!

Συνείδηση, υποσυνείδηση και υπερσυνείδηση είναι οι τρεις εκφάνσεις του Νου με τις οποίες ασχολείται η Ράτζα Γιόγκα (Raja Yoga). Το αρχαιότερο αυτό σύστημα της «κατανίκησης-υποταγής» του ΝΟΥ από τον ΥΠΕΡΝΟΥ, έχει αντικειμενικό σκοπό  να εκπαιδεύσει τον μαθητή στους μηχανισμούς των τριών παραπάνω καταστάσεων του Νου, μέσω νοητικών ασκήσεων : Dharana (Νταράνα) Συγκέντρωση, Dhyana (Ντυάνα) Διαλογισμός/Στοχασμός, Samadhi (Σαμάντι) Θέωση, ώστε να έχει τον έλεγχο των καταστάσεων αυτών, με απώτερο σκοπό την υπερσυνειδητή ανύψωση του ασκούμενου, θέτοντας έτσι σε λειτουργία άλλες «υπεραισθήσεις» που διευρύνουν τη συνειδητότητά του και τον φέρνουν σε επαφή με άλλες δονήσεις της “ύλης”, όπως τον κόσμο των αιτιών.

Οι ασκήσεις διαλογισμού της Raja Yoga ανυψώνουν το Νου του ασκούμενου και τον συνδέουν με το πνευματοψυχικό είναι του, που αντιπροσωπεύει το τέλειο, το αγαθό, το κάλλος, την αρμονία, την αληθινή αγάπη, το ίδιο το ΘΕΙΟ.

H Ράτζα Γιόγκα διαθέτει τρεις βαθμίδες:

  1. Ανύψωση του Νου, με τη μέθοδο Σκέψη, Θέληση, Φαντασία (Α’ έτος).
  2. Ανύψωση του Νου, με τη μέθοδο της Κουνταλίνι (Β’ έτος).
  3. Ταύτιση του Νου με τον Υπερνού (Γ’ έτος).

Όπως αναφέρεται από τον Διδάσκαλο Νικόλαο Α. Μαργιωρή όσοι μπήκαν σε αυτόν τον κόσμο ήταν άσοφοι και έγιναν σοφοί. Ήταν ατελείς και έγιναν αληθινά τέλειοι. Ήταν ασεβείς και μεταβλήθηκαν σε θεοσεβείς. Ήταν άπιστοι για τα αόρατα, για τα πέραν των αισθήσεων και έγιναν αληθινοί πιστοί της ανθρωπότητας. “Βίωσαν την Αλήθεια”.