Η  λέξη  μύηση είναι  παράγωγο  της  αρχαιότατης  λέξης  μυείν  και καμμύειεν .
Σημαίνει  το κλείσιμο  των ματιών  από τα φυσικά φαινόμενα , το κλείσιμο  των  αισθήσεων….
Έτσι  μυστήριο ,μύστης ,μύηση ,μυώ ,αφορούν  την   εσωτερική  στροφή  μας  και την εγκατάλειψη της αισθησιακής υπόστασης μας .
Όταν ο άνθρωπος μυηθεί κατάλληλα το υποσυνείδητο  – ψυχή  προωθεί πολλές  μαρτυρίες … στην συνείδηση και γίνονται κτήμα της λογικής υπερούσιες  καταστάσεις .
Τότε  η ψυχή  κοινωνεί με την νόηση και η δεύτερη ακούει τη διέλευση του ιερού  ήχου …
Στην  Σχολή Εσωτέρας   Μύησης    θα ασχοληθούμε  εκτενέστατα  με το  θέμα .
Παραθέτουμε  τους τίτλους μαθημάτων  του  Εξαμήνου .