Σχολή Εσωτερικής Φιλοσοφίας & Εσωτερισμού

H Εσωτερική Φιλοσοφία αντίθετα από την εξωτερική Σοφία, ανταποκρίνεται στις Εσωτερικές Ψυχοπνευματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Σε αυτή την Σχολή διδάσκονται τα μυστήρια της Πανδημιουργίας, οι Νόμοι που διέπουν το σύμπαν, η καταγωγή-προέλευση της ψυχής, αλλά και ο προορισμός της μέσα στο σύμπαν.

Η προσέγγιση και ανάλυση των θεμάτων αυτών γίνεται μέσα από την σκοπιά του Εσωτερισμού και στηρίζεται στην αρχέγονη παράδοση της Θεοσοφίας όπως έχει διδαχθεί από μεγάλους μύστες δασκάλους, αλλά και μέσα από το σύγχρονο φίλτρο του Δασκάλου Νικολάου Α. Μαργιωρή.
Με την καλλιέργεια της εσωτερικής γνώσης ο μαθητής αντιλαμβάνεται το νόημα της ύπαρξης και απελευθερώνεται εσωτερικά από τον περιορισμό της ορθολογικής αντίληψης περί ζωής. Η σταδιακή μύηση στην Εσωτερική Αλήθεια και η καλλιέργεια των αρετών του αναζητητή, τον οδηγεί στην αληθινή του ταυτότητα και καταγωγή, βοηθώντας να βιώσει τον Ανώτερο Εαυτό.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία Εσωτερισμού και Εσωτερικής Φιλοσοφίας